fredag 7 januari 2011

Att alltid tro det värsta

Det finns folk som alltid tror det värsta och sämsta om andra. Alla andra är okunniga, inkompetenta och usla människor medan man själv är toppen på allt. Så urtrist tycker jag!
Jag tror att den inställning som jag har till andra spelar roll. Om jag ser vad andra kan, om jag ser vad andra är kapabla till ger jag en positiv grund för andra att stå på. Men om jag ständigt är kritisk och misstänksam kan andra knappast göra ett gott jobb. Jag tror faktiskt att det är så enkelt. Generöst med beröm och sparsamt med kritik ger en varm och positiv kultur medan motsatsen blir iskallt.
Dessutom tror jag att iskyla förlamar människor till inaktivitet istället för sprudlande kreativitet.

Inga kommentarer: