lördag 21 april 2012

Du är välkommen på Miljöpartiets partiprogrammöte...

...oavsett om du är medlem eller inte.
Så här står det på inbjudan:
Öppet möte: Vi vill veta vad just DU tycker är viktigt!
Miljöpartiet ska ta fram ett nytt partiprogram. Som ett led i detta
arrangeras över hela landet ett flertal öppna möten där vi vill få in
synpunkter från så många olika personer som möjligt.
Medlemmar så väl som allmänhet är välkomna!
Yvonne Ruwaida som leder arbetet med det nya partiprogrammet
håller i mötet och tar emot synpunkter.
Tid: Tisdag den 24 april, klockan 18:00 – 19:30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Torggatan1, Gnesta
Kom och påverka!