måndag 12 mars 2012

Fukushima visade kärnkraftens ansikte...

...så skriver Naturskyddsföreningen på sin blogg. Tänkvära ord, länkar och fakta om den farliga kärnkraften.

Sveriges Radios hemsida skriver man också om Fukushima.

Vad Miljöpartiet tycker?
Självklart att kärnkraften ska avskaffas till förmån för förnyelsebart.
Läs mer här på hemsidan.

lördag 10 mars 2012

Tillgänglighet i Gnesta

Mats Dellrud (mp) skriver på SN:s partiblogg angående de framsteg inom tillgänglighetsområdet som vi i den röd-gröna majoriteten i Gnesta står bakom.

Så här avslutar Mats sitt inlägg:
"Jag har arbetat i Handikapporganisationers Samarbetsorgan i Gnesta i många år. Under den förra Alliansledda mandatperioden, var det som att gå rakt in i en vägg, när det gällde tillgänglighetsfrågor och ”enkelt avhjälpta hinder”. Det saknades både kunskap, intresse och vilja att jobba med dessa frågor. Därför känns det väldigt bra att vi nu aktivt jobbar med bland annat tillgänglighet och att det ger resultat! Det visar också hur viktigt det är vilka mål den politiska majoriteten har."