lördag 10 mars 2012

Tillgänglighet i Gnesta

Mats Dellrud (mp) skriver på SN:s partiblogg angående de framsteg inom tillgänglighetsområdet som vi i den röd-gröna majoriteten i Gnesta står bakom.

Så här avslutar Mats sitt inlägg:
"Jag har arbetat i Handikapporganisationers Samarbetsorgan i Gnesta i många år. Under den förra Alliansledda mandatperioden, var det som att gå rakt in i en vägg, när det gällde tillgänglighetsfrågor och ”enkelt avhjälpta hinder”. Det saknades både kunskap, intresse och vilja att jobba med dessa frågor. Därför känns det väldigt bra att vi nu aktivt jobbar med bland annat tillgänglighet och att det ger resultat! Det visar också hur viktigt det är vilka mål den politiska majoriteten har."

Inga kommentarer: