lördag 14 februari 2015

Jag slutar!

Ja, jag slutar. Med politiken så som jag jobbat med den de senaste åren. 
Under en lång tid, cirka 2 år, har jag funderat på hur jag vill ha det i livet. Hur vill jag vara med och påverka samhället i en positiv inriktning? Hur passar politiken in i det och hur vill jag ha det privat? Kanske ska jag engagera mig i andra föreningar än Miljöpartiet, hjälpa EU-migranter eller jobba med jämställdhetsfrågor? Efter att ha funderat under de här åren kom jag innan valet till slutsatsen att jag skulle gå "all-in" och försöka vara med så mycket som möjligt i politiken men tyvärr blev det inte så att jag fick den möjligheten. Jag tänkte mig då till exempel att jag hade kommit in i riksdagen, fått någon större post i Landstinget eller i Gnesta Kommun. När det inte blev så förnyades mina funderingar. 
Visst kan jag påverka och vara med på de olika posterna där jag sitter men jag är en person som går in ett engagemang till 150%, det här med att "smådutta" med något fungerar inte riktigt för mig. Det blir för splittrat och svårt att få till verklig förändring och förbättring tycker jag. 
Jag har nu istället bestämt mig för att trappa ner mitt politiska engagemang och behålla ett fåtal poster. På så sätt har jag kontakt med politiken och framöver kan jag bestämma mig för om jag vill trappa upp igen eller sluta helt.
Jag känner en stor glädje över mitt nya jobb som politisk sekreterare i Örebro där jag upplever att jag har stora möjligheter att vara med och påverka och hjälpa till. Jag har roligt på jobbet samtidigt som det vi gör känns viktigt. Min nya situation i livet gör mig helt enkelt glad och lycklig och jag skrattar mycket.

Konkret betyder mitt meddelande att jag har meddelat valberedningen i Gnesta att jag inte finns tillgänglig för att sitta kvar i styrelsen. Jag har också avsagt mig 4 platser i Landstinget i två bolag och två beredningar (men behåller ersättareplatsen i Landstingsfullmäktige), jag har också avsagt mig att sitta kvar i Regionstyrelsen efter årsmötet. 
Jag kommer fortsatt att göra mitt bästa på de poster jag har och hoppas jobba tillsammans med andra för de förbättringar som vårt samhälle så desperat behöver: möta miljö- och klimathoten, för jämställdhet och allas lika rättigheter.

Nu öppnar jag också dörrar till andra sätt att vara med och göra världen bättre, jag väntar bara på att hitta den bästa vägen framåt.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

måndag 9 februari 2015

Vad ska vi göra med Gnestas sopor?

Jag lämnar idag in ett särskilt yttrande som det heter till #Gnesta Kommun angående en ny så kallad renhållningsordning som ska tas fram.
Det låter kanske inte så sexigt men är något som kan påverka allas vår vardag.
Hur ska vi sortera våra sopor, ska vi sortera direkt i sopkärlen? Ska vi ha viktbaserad avfallstaxa?
Så här skrev jag:


Särskilt yttrande


Ärende: Revidering av Renhållningsordning


 

Gnesta kommun ska ta fram en ny renhållningsordning som innehåller både en avfallsplan samt renhållningsföreskrifter. Detta är mycket bra och jag vill nu i ett tidigt skede lyfta fram vikten av att kommunen väljer att ha starkt miljöfokus i de slutgiltiga skrifterna.

Ska kommunen införa viktbaserad avfallstaxa? Eller uppdelade avfallskärl där hushållet kan sortera sitt avfall direkt i kärlet och lägga glas, tidningar och batterier i olika fack? Oavsett val av lösning bör miljönyttan vara i fokus.

Det är även av yttersta vikt att kommunen följer nationell utveckling på området då regeringen ska lägga en avfallsproposition i september som kan påverka kommunerna.
Det är inte ofta kommunen gör renhållningsordning och därför är det viktigt att vi från början tänker på att använda den senaste tekniken, de smartaste lösningarna och de miljövänligaste alternativen.

 

 2015-02-02

För Miljöpartiet i Kommunstyrelsen
Kukkamariia Valtola Sjöberg


söndag 1 februari 2015

Ojämställdheten plågar mig

Världen är inte jämställd. Det är en sak som är säker. Kvinnor och män har olika förutsättningar på en rad områden.
Det plågar mig. Ja, verkligen plågar mig.
Jag orkar inte med att kvinnor ska få lägre lön, utsättas för våld för att vi är kvinnor, ha mindre makt och inflytande. Jag orkar inte med att lyssna på världen när det diskuteras vad kvinnor "får" och inte får göra. Köra bil? Nej, i vissa länder ska en kvinna inte göra det. Gå i skolan och utbilda sig? Nej, varför det, flickor och kvinnor ska inte bilda sig.
Ojämställdheten drabbar kvinnor i vår vardag, varje dag. Vi vet att vi har lägre lön. Vi känner att vi har mindre makt. Vi upplever rädslan för att bli utsatt för våld.
Jag har ingen vilja att stänga av funderingarna på det här. Det är en kamp för lika rättigheter som jag tar varje dag och som jag inte kommer släppa förrän jag vet att mina döttrar får leva i en jämställd värld sida vid sida med min son.
Många med mig kämpar för jämställdhet men vi är fortfarande för få. Det för många som inte vill se, som inte bryr sig eller bara inte orkar. Så finns det också de som gynnas av den ojämställda ordningen, som får mer makt, som får diktera villkor. Det är därför vi inte kommer framåt snabbare. Den stora massans trötthet och ovilja att se, går hand i hand med de gynnades bevarande av ojämställda strukturer.
Jag vägrar att låta världen defineras av vad du har mellan benen och där orättvisan av den saknade jämställdheten skaver inpå min hud.
Min förhoppning är att fler ska ta ställning. Säg något, gör något för sjutton!
Vi kommer aldrig framåt från det mörker som ojämställdheten i tysthet får sprida över världen om inte fler agerar och tar ställning.

Kukkamariia Valtola Sjöberg
Feminist och Miljöpartist

torsdag 15 januari 2015


Det var extremt länge sedan jag skrev här och jag får se om jag återupplivar bloggen för gott eller om jag gör ett litet gästspel.
Orsaken är angelägen. Jag vill berätta om den interpellation jag ställt till Gnesta Kommun om EU-migranter som befinner sig här.
Det känns så fel att personer som finns här hos oss inte har tak över huvudet eller mat för dagen så jag var tvungen att göra något känner jag.
Jag har idag mailat in nedanstående och hoppas på skyndsamt agerande för kommunen!


2015-01-14


Interpellation till ordförande i Vuxen-och omsorgsnämnden
Ingrid Jerneborg (M) angående EU-migranter i Gnesta


Det är välkänt att flertalet EU-migranter befinner sig stadigvarande i Gnesta. Det är personer som äger nästan ingenting av materiellt värde, personer som inte har tak över huvudet eller mat för dagen.
Många svenska kommuner gör insatser för EU-migranter till exempel genom att tillsammans med föreningar erbjuda tak över huvudet.
           
1.    Hur kan Gnesta Kommun ta exempel från andra kommuner för att kunna hjälpa EU-migranter med tak över huvudet, särskilt under kalla vinternätter?
2.    Vad kan kommunen göra för att öka kunskapen om EU-migranters livssituation i hemlandet (ofta Rumänien) och deras situation i Sverige?
3.    Kan Gnesta Kommun anordna en föreläsning i Kommunfullmäktige för politiker och tjänstemän för att förbättra kunskapen i frågor rörande EU-migranters situation i hemlandet (oftast Rumänien) och i Sverige?
4.    Vilka riktlinjer kan kommunen anta för just stöd till EU-migranter?

Kukkamariia Valtola Sjöberg (MP)