torsdag 15 januari 2015


Det var extremt länge sedan jag skrev här och jag får se om jag återupplivar bloggen för gott eller om jag gör ett litet gästspel.
Orsaken är angelägen. Jag vill berätta om den interpellation jag ställt till Gnesta Kommun om EU-migranter som befinner sig här.
Det känns så fel att personer som finns här hos oss inte har tak över huvudet eller mat för dagen så jag var tvungen att göra något känner jag.
Jag har idag mailat in nedanstående och hoppas på skyndsamt agerande för kommunen!


2015-01-14


Interpellation till ordförande i Vuxen-och omsorgsnämnden
Ingrid Jerneborg (M) angående EU-migranter i Gnesta


Det är välkänt att flertalet EU-migranter befinner sig stadigvarande i Gnesta. Det är personer som äger nästan ingenting av materiellt värde, personer som inte har tak över huvudet eller mat för dagen.
Många svenska kommuner gör insatser för EU-migranter till exempel genom att tillsammans med föreningar erbjuda tak över huvudet.
           
1.    Hur kan Gnesta Kommun ta exempel från andra kommuner för att kunna hjälpa EU-migranter med tak över huvudet, särskilt under kalla vinternätter?
2.    Vad kan kommunen göra för att öka kunskapen om EU-migranters livssituation i hemlandet (ofta Rumänien) och deras situation i Sverige?
3.    Kan Gnesta Kommun anordna en föreläsning i Kommunfullmäktige för politiker och tjänstemän för att förbättra kunskapen i frågor rörande EU-migranters situation i hemlandet (oftast Rumänien) och i Sverige?
4.    Vilka riktlinjer kan kommunen anta för just stöd till EU-migranter?

Kukkamariia Valtola Sjöberg (MP)


Inga kommentarer: