måndag 9 februari 2015

Vad ska vi göra med Gnestas sopor?

Jag lämnar idag in ett särskilt yttrande som det heter till #Gnesta Kommun angående en ny så kallad renhållningsordning som ska tas fram.
Det låter kanske inte så sexigt men är något som kan påverka allas vår vardag.
Hur ska vi sortera våra sopor, ska vi sortera direkt i sopkärlen? Ska vi ha viktbaserad avfallstaxa?
Så här skrev jag:


Särskilt yttrande


Ärende: Revidering av Renhållningsordning


 

Gnesta kommun ska ta fram en ny renhållningsordning som innehåller både en avfallsplan samt renhållningsföreskrifter. Detta är mycket bra och jag vill nu i ett tidigt skede lyfta fram vikten av att kommunen väljer att ha starkt miljöfokus i de slutgiltiga skrifterna.

Ska kommunen införa viktbaserad avfallstaxa? Eller uppdelade avfallskärl där hushållet kan sortera sitt avfall direkt i kärlet och lägga glas, tidningar och batterier i olika fack? Oavsett val av lösning bör miljönyttan vara i fokus.

Det är även av yttersta vikt att kommunen följer nationell utveckling på området då regeringen ska lägga en avfallsproposition i september som kan påverka kommunerna.
Det är inte ofta kommunen gör renhållningsordning och därför är det viktigt att vi från början tänker på att använda den senaste tekniken, de smartaste lösningarna och de miljövänligaste alternativen.

 

 2015-02-02

För Miljöpartiet i Kommunstyrelsen
Kukkamariia Valtola Sjöberg


Inga kommentarer: