tisdag 24 augusti 2010

Kultur

För den som följer denna blogg eller känner mig, vet hur viktigt det är med kultur för mig. Ibland tror jag att jag knappt skulle överleva utan att skriva, läsa, sjunga, lyssna på musik. Alltså är kulturen jätteviktigt för mig rent privat men också politiskt.
Alla partier har fått frågan "Vilka ambitioner har ditt parti gällande kulturen under nästa mandatperiod?" och här kommer MP Gnestas svar:

Kultur är en viktig del av livet som kan ge näring åt både kropp och själ. Konst, musik, dans och teater är bara några exempel på kulturyttringar som är essentiella.
Miljöpartiet i Gnesta avser att verka för:

-fortsatt utveckling av Kulturskolan genom till exempel spridning till alla tätorter
-bevarande och utveckling av våra kulturhistoriska miljöer.
- att kommunens många konstnärer ska ges tillfälle att bidra till utsmyckning, exempelvis vid nybyggnation. Miljöpartiet har även motionerat om ett vattenkonstverk vid Frösjöns strand.
-en vidareutveckling av biblioteken.
-stöd till konstrunda
Vi ser att det vore av intresse att kommun och privata aktörer samordnade till exempel en kulturfestival eller kanske en kulturrunda i stil med den konstrunda som redan finns.

Dagens musiktips: Edith Piaf "Non, je ne regrette rien"

Inga kommentarer: