fredag 3 december 2010

Det är bara jag som kan!

Jag har tänkt en hel del på hur vi människor agerar gentemot varandra och på senaste tiden har det varit mycket JAG, JAG, JAG. Varför kommer detta upp? Jo, jag tycker att det i olika sammanhang dyker upp folk som tycker att de själva är så toppen att alla andra är botten, inget mellanläge finns, ej heller någon självinsikt. Riktigt irriterande och obehagligt.
Jag har så svårt att förstå, vad handlar det om? Att man hellre skjuter på andra istället för att se på sig själv? Att man aldrig reflekterar över sina handlingar, jag kanske inte alltid är så toppen?
Nej, jag tror inte att jag är perfekt eller att mina handlingar alltid är perfekta men jag vågar erkänna det för både mig själv och andra!!!! Jag har inget behov att slå mig själv för bröstet och tycka att "Kukka är bäst, fuck the rest". Jag är less på ego, när försvann ödmjukheten?

Framför mer omtanke, ödmjukhet och EQ!

Inga kommentarer: