onsdag 22 juni 2011

Stolt över KS-mål

Gnesta är en målstyrd kommun. Det betyder att politikerna sätter mål som tjänstemännen ska leta vägar för att uppnå. I måndags satte vi KS-målen och jag är stolt över dem.
Här är ett axplock:

Kommunfullmäktigemål:
"Kommunen ska aktivt arbeta för att vara en föregångskommun när det gäller miljö-och klimatfrågor."

Kommustyrelsemål:
-Kommunen som drivande och sammanhållande kraft i miljö- och klimatfrågor
-Fler resor med kollektivtrafik

Förklaring:
-Idéspridning till och från medborgare inom miljöområdet
-kompetenshöjning genom anslutning till miljöorganisationer
-miljötänkt vid upphandlingar,inköp, pappersanvändning, etc inom den kommunala organsationen
-översyn av turtäthet och linjesträckning för bussresor
-utveckla cykelvägar
-utveckla checklista för miljö

Ovanstående är ju bara miljömålen men i övrigt finns det både mål för att ha en jämställdhetschecklista, integration, delaktighet, en checklista för hållbar befolkningsutveckling, mer kollektivtafik, peronalpolitiskamål, ekonomiska mål med flera.
Dokumentet i sin helhet hittar du här: http://www.gnesta.se/kommunen/kallelserprotokoll.4.3e4b10521156edf518c80007038.html
Gå in på Kommunstyrelsen och klicka sedan på den översta filen.

Inga kommentarer: