söndag 13 februari 2011

Förtätningsplan på remiss

När det gäller Gnesta tätort har en fötätningsplan skickats på remiss till alla partier. Idag hade Mats Dellrud, Miljöpartiet tagit initiativ till att vi gick runt och tittade på alla de platser som man har funderat på att förtäta. Dels var det en suverän idé av Mats att på plats bilda sig en uppfattning för att kunna fatta så genomtänkt beslut som möjligt, dels var det en mycket trevligt tre timmars promenad i vårt vackra Gnesta.
 Framöver kommer remissen att skickas vidare till alla medlemmar (eftersom alla inte hade möjlighet att närvara) och därefter skickas detta in och kommer att bearbetas tillsammans med andra partiers synpunkter och alllmänhetens tankar och idéer.

Inga kommentarer: