söndag 26 februari 2012

Graviditeter och förlossningar

Min erfarenhet av både egna graviditeter och förlossningar och de samtal jag haft med vänner har för mig gjort uppenbart att varje sådan är unik. Det går inte att säga exakt så här är det att vara gravid eller att föda barn- det är så olika.
Just nu händer mycket i media kring detta. Dels skrevs för ett tag sedan i SN angående att Landstinget Sörmland tänker satsa på föräldrarutbildning i profylax (eg. psykoprofylax) trots det faktum att en utredning visar att detta är verkningslöst. Utredaren undrar om vi verkligen ska använda skattemedel på något som inte är byggt på vetenskap medan barnmorskorna i reportaget anser att deras dagliga erfarenhet visar att det visst fungerar. Vad ska man tro, hur ska man göra?
Ett annat exempel: i media diskuteras det faktum att en magsårsmedicin används för att sätta igång förlossningar trots att det finns många risker både för barn och mamma med det och att det inte rekommenderas att använda för sådant bruk. Det finns beprövad "igångsättningsmedicin" men många sjukhus väljer magsårsmedicinen. Varför? Jo, magsårsmedicinen kostar 10 kr dosen medan den beprövade kostar flera hundra kronor per dos.

Så här känner jag. Att lära ut profylax kan inte anses skadligt utan i självaverket ge både blivande mamma och pappa något att "hålla i" under förlossningen. Där kan man säga att erfarenhet (barnmorskornas) säger att detta är något positivt. Däremot skulle jag verkligen önska och ge mer insikt i det faktum att det finns blivande mammor (så som jag själv var) som vill absolut slippa höra barnmorskor och barnskötare närmast tjata om att andas. För mig själv har detta abolut ingen verkan och jag har tyckt att det både stört och varit just tjatigt. Min personliga bild är att det inte går att andas ut varken 3 kg eller 5 kg bebisar och jag har ingen önskan att bli övertygad om det motsatta.
I det andra fallet med magsårsmedicinen är det helt annorlunda. Här använder man billiga, farliga lösningar istället för beprövad erfarenhet och det måste man genast sluta med! Att spara med risk för både blivande mammors och bebisars hälsa är inte ok.

Inga kommentarer: