onsdag 31 augusti 2011

Mödradödlighet

Det dör en kvinna i minuten av komplikationer vid graviditet och förlossning. 90% av mödradödligheten sker i utvecklingsländer och hälften i Afrika.
Många av de orsakerna som finns för att mödrar dör under graviditet eller förlossning går att förebygga. Det behövs fler utbildad vårdpersonal som är med vi förlossningarna, sjukhus som har rätt kompetens och medicin.
Det dör fler kvinnor i barnsäng i Afghanistan än soldater i kriget. Vad skulle inte humanitära insatser kunna göra där? Vilken insats det vore att rädda både mamma och barn med ganska enkla medel.
På UNICEFS hemsida kan du läsa mer om detta.
Det känns så hårt att mammor i många utvecklingsländer inte får den hjälp de behöver när de är gravida eller föder. Mycket finns att önska när det gäller arbetet med utbildning och resurser till dessa behövande.

Inga kommentarer: