tisdag 31 januari 2012

Mer och bättre kollektivtrafik?

Under förra året gjorde Länstrafiken i samarbete med Gnesta Kommun en översyn över den busstrafik vi har. Utredningens syfte var att se över de stråk där de flesta åker och förbättra antal avgångar och avgångs/ankomsttider. Vissa linjer har bedömts som lämpliga att lägga som skolbussar istället för ordinarie busstrafik.
Utredningen i sin helhet känns mycket positiv eftersom den innebär att fler kommer att ha möjlighet att resa med bussen på ett smidigare sätt. Efter att kommunen tagit del av Länstrafikensremiss har vi också lagt till förslag på ytterligare saker som vi vill utreda- för att kunna göra trafiken ännu bättre.
En sak som försvårar arbetet med att verkligen veta hur vi ska kunna utöka och förbättra trafiken är det faktum att det inte finns några kostnadsförslag i dagsläget.
I remissen från Länstrafiken står det så här:


"En detaljerad ekonomisk konsekvensbeskrivning av utredningens förslag kommer att redovisas i projektets slutrapport. Orsaken är att trafiken måste beräknas som en helhet där hela trafikförslaget ingår i ett länsperspektiv. En preliminär beräkning har dock gjorts för att belysa hur Gnesta respektive Landstinget kan komma att påverkas av de förslag som redovisas i denna kommunöversyn. Totalt beräknas kostnaderna som en konsekvens av utredningens förslag ge en ökad bruttokostnad med ca 0,7 miljoner kr per år. För Gnesta kommun motsvarar detta ca 1,6 miljoner kr och för landstinget en minskad kostnad med ca 1,9 miljoner kr per år. Med en förändring av konsortialavtalet i enlighet med vad som togs fram i regionförbundets expressbussutredning, beräknas utredningens trafikförslag ge Gnesta en ökad kostnad med ca 4,5 miljoner kr medan landstinget skulle få en minskad kostnad med drygt 9 miljoner kr. I en sådan modell skulle dock Gnesta exempelvis helt slippa finansiera tågtrafiken som 2012 beräknas motsvara 6,1 miljoner kr för Gnesta kommun."

Här kan du hitta Länstrafikensremiss: http://www.gnesta.se/download/18.29a538c91338ffd757e80008473/K+KS+2012-01-30+Framtida+kollektivtrafik+i+S%C3%B6rmland+remissversion+2011-10-24.pdf
och kommunens svar hittar du här: http://www.gnesta.se/download/18.29a538c91338ffd757e80008289/K+KS+2012-01-30+del+2.pdf

söndag 29 januari 2012

Röstat

Nu har jag röstat på Pekka.
I valsedeln stod det "Val av republikens president. Det andra valet" och utanpå fick jag den här stämpeln.
Jag kom att tänka på vilken viktig sak det är inte bara att få rösta (och göra det!) utan även den stora skillnaden mellan republik och monarki. Jag är emot monarki- att ärva en titel är så förlegat.

tisdag 24 januari 2012

Miljöpartiet de gröna - Finland kan få grön president

Miljöpartiet de gröna - Finland kan få grön president

Miljöpartiet uppmanar alla Sverigefinländare att rösta på Pekka Haavisto i presidentvalet.
Självklart gör jag det- för en grönare värld

måndag 23 januari 2012

Röstar på Pekka, igen!

Till min stora glädje gick de grönas presidentkandidat Pekka Haavisto vidare till andra omgången i det finska presidentvalet. Samlingspartiets Sauli Niinistö är förhandsfavorit men jag lever på hoppet om att en viktig post i samverkan mellan länder ska besättas av vår gröna kandidat.
Röstar gör jag nu i veckan och jag hoppas att alla röstberättigade gör det samma.

onsdag 11 januari 2012

Jag röstar på Pekka

Förhandsröstningen i finska presidentvalet pågår. Eftersom jag är både svensk och finsk medborgare har jag den stora förmånen att få vara med och påverka i två länder. Jag kommer att lägga min röst på Pekka Haavisto- De grönas kandidat. Lätt val- jag vill stötta den gröna rörelsen så det blir mer fokus på klimat- och miljöfrågor som måste lösas både på vår lokala nivå i lilla Gnesta men även länder emellan. Just nu ligger Pekka på en andra plats i de undersökningar som gjorts, så även min röst kan ju vara viktig, vad vet jag?

måndag 2 januari 2012

Ett år med nya majoriteten i Gnesta

Idag skriver Mats Dellrud på Miljöpartiets SN-blogg om vad vi (S+ MP+V) åstadkommit under det första året för den nya mandatperioden. Mycket trevlig läsning.

söndag 1 januari 2012