tisdag 29 november 2011

Lite här och där

-I Gnesta fattar idag socialnämnden beslut om äldreomsorgen och renovering av Liljedalshemmet.
-De internationella klimatförhandlingarna i Durban har inletts. Många bedömare tror att det blir ett nytt fiasko och att inget riktigt bra ska komma ut av mötet. Tyvärr är det så att det är många som fortfarande inte vill förstå vidden av de problem som vi står inför när det gäller klimathotet och miljöförstöringen. Det verkar lättare att leka struts. Åsa Romson rapporterar från förhandlingarna på sin blogg. Jag är glad att hon är på plats och vet att hon gör allt vad hon kan i alla fall.
-Miljöpartiet i Sörmland har en pågående medlemsvärvartävling. För två år sedan vann Miljöpartiet i Gnesta och vi vill ogärna lämna ifrån oss den äran (även om vi såklart blir glada för alla som vill engagera sig i partiet oavsett var man bor :-), därför värvar vi medlemmar extra intensivt fram till och med den 31/12. Hur man gör för att bli medlem? Gå in på www.mp.se/blimedlem
Vad du får om du blir medlem? Du får vara med och påverka den politik vi för i Gnesta. Vad vill du se mer av, mindre av, vad ska vi satsa på i budget 2013 osv. Ta chansen!

måndag 21 november 2011

Vård på lika villkor?

Under förra veckan hade jag anledning att söka hjälp på vårdcentralen på grund av kraftiga buksmärtor. Jag fick utmärkt hjälp med både smärtlindring och penicillin och återbesökstid redan nästa dag. På återbesöket visade det sig dock att jag behövde uppsöka sjukhus och därmed hamnade jag på akuten i 9 timmar medan jag väntade på besked om jag skulle bli inlagd eller inte. Jag blev inlagd och fick ligga under natten, men på morgonen bedömdes det att jag var tillräckligt bra för att få åka hem (tack och lov!) Jag fick utmärkt hjälp och har inget att anmärka på överhuvudtaget men orsaken till att jag skriver detta är att jag igår såg ett "Uppdrag granskning" där man visade på att det inte är det multisjuka, svårt sjuka patienterna som får den bästa vården (man hade granskat Karolinska sjukhuset) utan alltid när en patient skulle läggas in bedömdes inte bara behovet av vård utan även  "om man ville ha en viss patient på sin avdelning." Så den platsbrist som man ofta talar om gällde inte i detta fall. På en hjärtavdelning ville man inte ta emot patienter som var både hjärtsjuka och dementa eller psykiskt sjuka eftersom detta skulle vara en sådan belastning på personalen. Samma gällde om patienten var magsjuk till exempel. En överläkare sade rakt ut att man placerade patienter som ansågs besvärliga på andra avdelningar än där de borde ligga för att skona personalen. Avdelningarna fick mer betalt för en patient som vistades hos dem en kort tid och sen skrevs ut än en annan som behövde mer vård och längre vistelsetid. Jag hoppas att det inte går till så här i Sörmland! Är det så att jag fick en plats för att jag verkligen behövde det eller fanns det andra som behövde den bättre? Det är inte ens bra att vi behöver undra. Jag har alltid trott att den som är i mest behov av vård får den och allt annat är helt fel.